<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0

Modül Dizini

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  ko  |  tr 

Apache dağıtımının parçası olarak gelen modüllerin tamamı aşağıda listelenmiştir. Ayrıca, tüm Apache yönergelerinin alfabetik olarak listelendiği bir Yönerge Dizini de mevcuttur.

Ayrıca bakınız:

top

Temel Özellikler ve Çoklu İşlem Modülleri

core
Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek özellikler
mpm_common
Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş yönergeler bütünü.
beos
This Multi-Processing Module is optimized for BeOS.
leader
An experimental variant of the standard worker MPM
mpm_netware
Multi-Processing Module implementing an exclusively threaded web server optimized for Novell NetWare
mpmt_os2
Hybrid multi-process, multi-threaded MPM for OS/2
perchild
Multi-Processing Module allowing for daemon processes serving requests to be assigned a variety of different userids
prefork
Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur
threadpool
Yet another experimental variant of the standard worker MPM
mpm_winnt
This Multi-Processing Module is optimized for Windows NT.
worker
Çok evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok süreçlilik modülü.
top

Diğer Modüller

 A  |  C  |  D  |  E  |  F  |  H  |  I  |  L  |  M  |  N  |  P  |  R  |  S  |  U  |  V 

mod_access
Provides access control based on client hostname, IP address, or other characteristics of the client request.
mod_actions
This module provides for executing CGI scripts based on media type or request method.
mod_alias
Belge ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.
mod_asis
Sends files that contain their own HTTP headers
mod_auth
User authentication using text files
mod_auth_anon
Allows "anonymous" user access to authenticated areas
mod_auth_dbm
Provides for user authentication using DBM files
mod_auth_digest
User authentication using MD5 Digest Authentication.
mod_auth_ldap
Allows an LDAP directory to be used to store the database for HTTP Basic authentication.
mod_autoindex
Unix ls veya Win32 dir kabuk komutunun yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.
mod_cache
Content cache keyed to URIs.
mod_cern_meta
CERN httpd metafile semantics
mod_cgi
Execution of CGI scripts
mod_cgid
Execution of CGI scripts using an external CGI daemon
mod_charset_lite
Specify character set translation or recoding
mod_dav
Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) functionality
mod_dav_fs
filesystem provider for mod_dav
mod_deflate
Compress content before it is delivered to the client
mod_dir
Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.
mod_disk_cache
Content cache storage manager keyed to URIs
mod_dumpio
Dumps all I/O to error log as desired.
mod_echo
A simple echo server to illustrate protocol modules
mod_env
CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere müdahale etmek için kullanılır.
mod_example
Illustrates the Apache module API
mod_expires
Generation of Expires and Cache-Control HTTP headers according to user-specified criteria
mod_ext_filter
Pass the response body through an external program before delivery to the client
mod_file_cache
Caches a static list of files in memory
mod_headers
Customization of HTTP request and response headers
mod_imap
Server-side imagemap processing
mod_include
Server-parsed html documents (Server Side Includes)
mod_info
Provides a comprehensive overview of the server configuration
mod_isapi
ISAPI Extensions within Apache for Windows
mod_ldap
LDAP connection pooling and result caching services for use by other LDAP modules
mod_log_config
Sunucuya yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
mod_log_forensic
Sunucuya yapılan isteklerin adli günlük kayıtlarının tutulması
mod_logio
Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
mod_mem_cache
Content cache keyed to URIs
mod_mime
Associates the requested filename's extensions with the file's behavior (handlers and filters) and content (mime-type, language, character set and encoding)
mod_mime_magic
Determines the MIME type of a file by looking at a few bytes of its contents
mod_negotiation
Provides for content negotiation
mod_nw_ssl
Enable SSL encryption for NetWare
mod_proxy
HTTP/1.1 proxy/gateway server
mod_proxy_connect
mod_proxy extension for CONNECT request handling
mod_proxy_ftp
FTP support module for mod_proxy
mod_proxy_http
HTTP support module for mod_proxy
mod_rewrite
Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested URLs on the fly
mod_setenvif
Ortam değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar
mod_so
Modüllerin ve çalıştırılabilir kodun sunucunun başlatılması veya yeniden başlatılması sırasında yüklenmesini sağlar.
mod_speling
Attempts to correct mistaken URLs that users might have entered by ignoring capitalization and by allowing up to one misspelling
mod_ssl
Strong cryptography using the Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS) protocols
mod_status
Sunucu etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.
mod_suexec
CGI betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde çalışmasını mümkün kılar.
mod_unique_id
Provides an environment variable with a unique identifier for each request
mod_userdir
Kullanıcılara özel dizinler
mod_usertrack
Clickstream logging of user activity on a site
mod_version
Version dependent configuration
mod_vhost_alias
Kitlesel sanal konakların devingen olarak yapılandırılmasını sağlar

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  ko  |  tr